Opdatering på fjernvarmeprojektet

Til alle på Tuse Næs

Her kommer en opdatering på arbejdet med at etablere lokal fjernvarme. Vi har siden borgermødet foretaget en del undersøgelser af forskellige muligheder for etablering, holdt møder med Holbæk Kommune og en række andre interessenter.

Vi er i fuld gang med at indsamle interessetilkendegivelser i Udby og Hørby for at finde ud af hvor mange som interesseret.

Herunder kan I se statusnotat, ny version af folder om fjernvarme og foreløbige vedtægter for Tuse Næs Fjernvarmeværk,